Hidroizolatii profesionale. Constructii civile si industriale.

Politica IZOCLASS CONSTRUCT SRL  este de a demonstra, prin performanţa individuală şi prin coagularea eforturilor tuturor angajaţilor săi, atingerea constantă a satisfacţiei clienţilor şi altor părţi interesate, în acord cu dreptul tuturor la un mediu sănătos, la condiţii de muncă sigure şi la respectarea legislaţiei în domeniul relaţiilor de muncă şi a drepturilor omului.

Organizaţia noastră este concentrată către clienţii săi, pentru a se asigura că cerinţele şi aşteptările acestora sunt determinate şi îndeplinite, în scopul creşterii satisfacţiei părţilor interesate, în condiţii de eficienţă economică şi de profit.

Asigurăm clienţii noştri şi părţile interesate că IZOCLASS CONSTRUCT SRL  manifestă o preocupare permanentă să respecte cerinţele legale şi cele de reglementare aplicabile pentru oricare din activităţile prezente şi viitoare, să prevenim poluarea, să minimizăm riscurile de expunere a personalului propriu sau colaborator, dar şi a reglementărilor opţionale, de adoptarea în continuare ca referenţial a standardului de management al responsabilităţii sociale (SA 8000 : 2008).

Prevenirea poluării este o preocupare a noastră şi ca urmare vom întreprinde acţiuni de conştientizare a întregului personal pentru ca acesta să aibă în permanenţă în centrul atenţiei, îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, respectarea legislaţiei şi a celorlalte reglementări relevante, generale de mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, aplicabile activităţilor noastre.

În domeniul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale sunt asigurate resursele necesare pentru a determina un mediu de desfăşurare al activităţilor care să protejeze sănătatea şi siguranţa angajaţilor noştri, să minimizăm riscurile de îmbolnăvire şi de rănire a personalului propriu sau colaborator.

În domeniul responsabilităţii sociale ne angajăm să asigurăm  măsurarea performanţei organizaţiei ţinând cont de : forţa de muncă a minorilor (organizaţia nu angajează persoane sub vârsta minimă admisă de lege şi nu tolerează munca acestora), munca forţată, sănătate şi securitate ocupaţionala, libera asociere în asociaţii colective, discriminarea, practici disciplinare, program de lucru şi remunerare.

IZOCLASS CONSTRUCT SRL   a adoptat un sistem integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale, flexibil, care în acelaşi timp, respectă cerinţele standardelor de referinţă SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008 şi cerinţele de reglementare aplicabile.  Acest sistem este aplicabil în toată organizaţia şi este obligatoriu a fi respectat de întregul personal angajat.

În calitatea mea de director general al IZOCLASS CONSTRUCT SRL  întreţin orientarea spre îmbunătăţire continuă a produselor şi serviciilor realizate, a performanţei de mediu şi SSO, a performanţei de responsabilitate socială şi a eficacităţii sistemului integrat de management în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale.

Prevederile şi dispoziţiile cuprinse în manualul sistemului integrat de management al calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, responsabilităţii sociale şi în procedurile aferente acestuia, constituie angajamentul meu faţă de clienţii noştri şi părţile interesate, că produsele şi serviciile furnizate, satisfac cerinţele referitoare la calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, responsabilitate socială din contracte, reglementări şi legislaţia în vigoare.

Această politică a noastră, va fi analizată anual, pentru a fi schimbată şi adaptată continuu, afacerii noastre şi va fi disponibilă pentru întreg personalul organizaţiei cât şi părţilor interesate.